Kriisikeskus Mobilesta matalan kynnyksen kriisiapua myös Kinnulan, Viitasaaren ja Pihtiputaan kuntien alueelle 1.4.2017 alkaen. Kriisikeskuksen toiminta-alueeseen kriisityön osalta kuuluu Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Jämsän, Keuruun, Konneveden, Kuhmoisen, Laukaan, Luhangan, Multian, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken lisäksi 1.4.2017 alkaen myös Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari. Alkuvaiheessa kriisityöhön liittyvä sopimus on kokeiluluontoinen uusien kuntien osalta ajalla 1.4.-31.12.2017, jotta nähdään yhteistyön toimivuus.Kriisikeskus Mobile on avoinna 24 h/vrk:ssa. Mobileen voi ottaa yhteyttä kriisiavuntarvitsija itse, hänen läheisensä tai eri viranomaistahot puhelinnumeroon 014–266 7150. Kriisikeskuksessa tehdään kriisi- ja perheväkivaltatyötä. Kriisikeskus Mobileen voi olla yhteydessä, kun on kokenut jotakin järkyttävää, on kokenut menetyksen, on kokenut väkivaltaa tai on käyttäytynyt väkivaltaisesti, elämä on kriisissä tai kohtaa työssään asiakkaita, jotka ovat kokeneet kriisin ja haluaa konsultoida ja/tai ohjata asiakkaita kriisityöhön. Kriisikeskus Mobile toimii sosiaalipäivystyksen virka-ajan ulkopuolisena etupäivystyksenä 15 kuntansa alueella ja kriisikeskus Mobilesta otetaan tarvittaessa yhteyttä kuntien sosiaalitoimiin tai Jyväskylän sosiaalipäivystysyksikköön. Kinnula, Pihtipudas ja Viitasaari järjestävät sosiaalipäivystyksensä edelleen omana toimintanaan ja ko. sosiaalipäivystykseen saa yhteyden soittamalla 112.

Voit antaa asiakaspalautetta vastaamalla kyselyyn.

Internetin kautta apua arkielämän kriisitilanteissa saa mm. TukiNetistä. Myös Rikosuhripäivystyksen Rikunet tarjoaa mahdollisuuden ottaa yhteyttä internetin kautta. Sekaisin-chat on nuorille tarkoitettu chat-palvelu mielenterveyden tukemiseen sekasin247.fi/

Suomen Mielenterveysseura järjestää erilaisia ryhmätoimintoja: lue lisää vertaistukiryhmistä.

Aiempia uutisia:

Kriisikeskus Mobilessa oli vuoden 2016 aikana yhteydenottoja lähes 12 000 – yhteydenottojen määrä kasvoi yli 18 % vuoteen 2015 verrattuna.
Yhteydenottojen taustalla ensisijaisina syinä asiakastilanteissa olivat
– elämän kriisit (2937 kpl mm. kriisiytynyt perhetilanne, erotilanne, sairaus),
– traumaattiset kriisit (2028 mm. kuolema, läheisen itsemurha, onnettomuus),
– mielenterveyteen liittyvät syyt (1788 kpl),
– väkivaltaan (1143),
– rikokseen (987),
– lastensuojeluun (735) ja
– päihteisiin ja riippuvuuksiin (321) liittyneet syyt.
Ensisijaiset yhteydenotot tapahtuivat pääosin puhelimitse 90,6 % – suoraan Mobileen asiakas/asiakkaat tulivat 8,2 asiakastilanteessa. Asiakaskäyntejä Mobileen oli vuoden 2016 aikana yhteensä 1479 kpl. Koti- ja laitoskäyntejä Mobilesta tehtiin 489 kpl. Kriisi- ja RIKU-työhön koulutuksen saaneet vapaaehtoiset tekivät vuoden 2016 aikana 250 vapaaehtoistyönvuoroa, joiden lisäksi vapaaehtoiset tekivät myös rikosuhritukihenkilötyötä.

Rauhallista joulun aikaa! Perinteisten joulukorttien sijasta olemme olleet mukana tukemassa Suur-Jyväskylän Lehden (ilm. 17.12.2016) joulutervehdyksen kautta Keski-Suomen keskussairaalan lastenosastojen tuki ry:tä (Lastu).

Jyväskylässä käynnistyy vertaistukiryhmä henkirikoksen uhrien läheisille tammikuussa 2017. Ryhmä on suljettu. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 11.1.2017 mennessä sähköpostilla sari.solismaa(at)jkl.fi tai soittamalla 014-2667150, johon voi jättää yhteydenottopyynnön Sari Solismaalle. Lisätietoja: jyvaskyla-vertaistukiryhma-henkirikoksen-uhrien-laheisille

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan opiskelijoiden Reeta Laitisen ja Suvi Orislahden pro gradu –työ Kuopassa: Miesten kokemuksia parisuhdeväkivallasta on valmistunut. Tutkimus selvitti miesten kokemuksia parisuhdeväkivallasta ja heidän kohtaamisiaan palvelujärjestelmässä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että väkivallan muodot ovat hyvin moninaisia. Miehiin kohdistettiin niin henkistä kuin fyysistä väkivaltaa. Miehiin kohdistettiin henkisen väkivallan muodoista kontrollointia, uhkailua, kiristystä, manipulointia ja mitätöintiä. Fyysinen väkivalta oli muun muassa läimäyttelyä ja tavaroilla heittelyä. Väkivallalla oli erilaisia seurauksia, merkityksiä ja tunteita. Miehet pohtivat haastatteluissaan väkivaltaisesta parisuhteesta irtaantumisen vaikeutta, itsetunnon ja luottamuksen menetystä ja vaikeutta solmia uusia parisuhteita. Syyllisyyttä suhteen tilasta ja siinä koetusta väkivallasta kannettiin pitkään. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa miehillä olevan erityisen vaikea hakeutua palveluiden piiriin, jonka päällimmäiseksi syyksi nousi sukupuoliroolit ja käsitys miehisyydestä. Miehisyyteen ei liitetä haavoittuvuutta eikä tunteiden näyttämistä ja väkivaltaa tulisi kestää. Ensikohtaamisilla oli suuri merkitys ja kohtaamisissa arvostettiin avointa kuuntelua, ammattilaisen näkökantaa tilanteeseen ja konkreettisia neuvoja. Lue tutkimus: Miesten kokemuksia parisuhdeväkivallasta

Kriisikeskus Mobilessa oli vuonna 2015 yhteydenottoja lähes 11 000 – yhteydenotoissa oli osallisina 15 995 henkilöä. Taustasyinä asiakastilanteissa olivat mm. elämän kriisit, traumaattiset kriisit, väkivalta, rikokseen ja mielenterveyteen liittyneet syyt. Yhteydenotot toteutuivat pääosin puhelimitse 88 %, jonka lisäksi suoraan Mobileen asiakas/asiakkaat tulivat 888 asiakastilanteessa. Sovittuja asiakaskäyntejä Mobileen edellisen lisäksi oli 1071 kpl – asiakaskäyntejä Mobilessa oli vuonna 2015 yhteensä 1959 kpl. Koti- ja laitoskäyntejä tehtiin Mobilesta 391 kpl vuoden 2015 aikana. Suurin osa yhteydenotoista tuli suoraan asiakasyhteydenottoina – suorien asiakasyhteydenottojen lisäksi yhteydenottoja Mobileen tuli mm. Hätäkeskuksesta, Poliisilta, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöltä ja eri järjestöistä. Kriisikeskuksessa tehdään kriisi-, perheväkivalta- ja rikosuhripäivystystyötä sekä virka-ajan ulkopuolista sosiaalipäivystyksen etupäivystystyötä palvelukuntien alueella. Kriisikeskuksen työmuotoja ovat mm. puhelimitse tehtävä kriisityö sekä asiakastapaamiset erilaisissa kriisitilanteissa. Tilannekohtaisesti tehdään myös verkostotyötä ja asiakkaita jatko-ohjataan tarvittaessa muihin palveluihin.

Sotember-kampanjauutinen Mobilesta 2015: Kriisikeskus Mobilen ja Jyväskylän yliopiston yhteistyöllä apua väkivaltaisesti käyttäytyneille. Vuosittain yli viisikymmentä väkivaltaisesti käyttäytynyttä henkilöä sitoutuu väkivaltayksilötyöhön Kriisikeskus Mobilessa. Keskimäärin 10–15 miestä vuodessa jatko-ohjautuu Jyväskylän yliopistolle miesten ryhmään. Lisätietoja Mobilen väkivaltatyöstäLisätietoja:Sotember-kampanjasta.

20 vuotias Kriisikeskus Mobile KIITTÄÄ asiakkaita, yhteistyökumppaneita, toimintaan eri tavoin osallisia, kriisikeskuksessa työskenteleviä ja työskennelleitä kuluneista 20 vuodesta! Kiitos myös 10.9.2015 20-vuotisjuhlaan osallistumisesta ja onnitteluista! Kriisikeskus Mobile keräsi asiakaspalautetta vuosina 1995-2015 asioinneilta henkilöitä. Kyselyyn tuli vastauksia 32 – kiitos kyselyyn vastanneille. Vastauskooste on luettavissa linkistä: Kriisikeskus Mobile asiakaspalaute 20 vuotiskysely 1995-2015. Koosteeseen on sisällytetty mahdollisimman paljon suoria lainauksia kyselyyn vastauksista asiakkaiden äänen välittämiseksi.

RAY:n Inhimillisiä Uutisia -kesäkiertue, joka kertoo järjestöjen työstä ja hyvistä teoista, kävi Kriisikeskus Mobilessa 10.8.2015. Kiertueen artikkeli Mobilen työstä on luettavissa linkistä: ”Hengitin. Mutta sisältä olin kuollut” . Lisää Inhimillisiä uutisia