Riku-työ

RIKOSUHRIPÄIVYSTYS (Keski-Suomen maakunnan kunnat)

Ota yhteyttä RIKUn Jyvässeudun palvelupisteeseen 050-368 01 88 tai Kriisikeskus Mobileen 014-266 7150, kun
• olet rikoksen uhri tai epäilet olevasi rikoksen uhri
• läheisesi on joutunut rikoksen uhriksi
• olet todistajana rikosasiassa
• haluat kohtaamaasi rikokseen liittyviä neuvoja tai keskusteluapua
• kohtaat työssäsi asiakkaan, jonka haluat ohjata rikosuhripäivystykseen ja/tai haluat konsultoida asiakkaasi asiassa.

Akuutissa tilanteessa soita hätänumeroon 112.

Kriisikeskus Mobilessa toimii Keski-Suomen maakunnan kuntien rikosuhripäivystyksen (Riku:n) palvelupiste. Riku:n tehtävänä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa mm. tuottamalla matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita. Palvelupisteestä voi kysyä myös henkilökohtaista RIKU-tukihenkilöä, jonka kanssa voi keskustella kokemastaan sekä, joka on tarvittaessa asiakkaan henkisenä tukena rikosasian käsittelyn eri vaiheissa (esim. poliisilaitoksella, oikeusapu- ja asianajotoimistossa, oikeudenkäynnissä).

Rikosuhripäivystystä Kriisikeskus Mobilessa koordinoi RIKUn toiminnanohjaaja Lea Manninen 050-368 01 88. RIKU-työtä Lea Mannisen lisäksi  Mobilessa tekee kriisityöntekijä-Rikun toiminnanohjaaja Sari Solismaa 050-336 80 28. RIKU-tukihenkilöinä toimivat toiminnanohjaajien lisäksi myös koulutetut vapaaehtoiset. Puhelinyhteydenotto Mobileen maksaa soittajalle soittajan liittymätyypin ja puhelinoperaattorin hinnoittelun mukaisesti. Muuten RIKUtyö on asiakkaille maksutonta.

Lisätietoja mm:

Rikosuhripäivystys

Valtakunnallinen RIKUn Auttava puhelin 0203 16116 (ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21)

Juristin puhelinneuvonta 0203 16117 (ma-to klo 17-19)

RIKUchat verkossa

RIKUnet verkossa

Erilaisia rikoksia

Rikosprosessi

Lapsi rikoksen uhrina

Ohjeet ja oppaat

På svenska Brottsofferjouren

In English Victim Support Finland 

Arabia, Espanja, Heprea, Kiina, Kurdi, Norja, Persia, Puola, Ranska, Saksa, Serbokroatia, Somali, Thai, Turkki, Venäjä, Vietnam ja Viro: Other languages