Toimintamuodot

  • Puhelinauttaminen (014-266 7150)
  • Tapaamiset kriisikeskuksessa
  • Keskustelut asiakkaan luona
  • Verkosto-ja viranomaisyhteistyö
  • Ohjaaminen ja saattaminen jatkohoitoon
  • Yksilötyö (väkivaltaa kokeneet)
  • Yksilötyö (väkivaltaisesti käyttäytyneet)
  • Jyvässeudun rikosuhripäivystyksen palvelupiste (Keski-Suomen kunnat) – lisätietoa rikosuhripäivystyksestä ja katso myös RIKUtyö netissä Rikunet.

Kriisikeskus on myös sosiaalipäivystyksen etupäivystys (iltaisin, viikonloppuisin ja juhlapyhinä) Mobile-kuntien alueella. 

Kriisikeskus Mobilessa työskentelee 15 työntekijää. Kriisityön toteuttamiseen osallistuu myös kriisityöhön koulutettuja vapaaehtoisia, joista osa toimii RIKU-tukihenkilöinä.

Kriisikeskus Mobilen henkilöstöä ja vapaaehtoisia työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus – vaitiolovelvollisuus väistyy tilanteissa, joissa lastensuojelullinen huoli, huoli iäkkäästä henkilöstä, suunnitteilla oleva rikos tai maanpetos (Lastensuojelulaki 25§, Rikoslaki, Sosiaalihuoltolaki 35§, Vanhuspalvelulaki 25§).